بهترین هتل های ۵ ستاره آنتالیا

Crowne Plaza Antalya

Crowne Plaza Antalya

فقط اتاق

پنجشنبه, 29 آذر 1397

1 شب

از 1,442,000ریال
IC HOTELS AIRPORT

IC HOTELS AIRPORT

تخت و صبحانه

جمعه, 23 آذر 1397

1 شب

از 2,266,000ریال
IMPERIAL DELUXE HOTEL

IMPERIAL DELUXE HOTEL

همه‌ی خدمات

جمعه, 23 آذر 1397

1 شب

از 2,472,000ریال
The Marmara Antalya

The Marmara Antalya

فقط اتاق

يكشنبه, 04 فروردین 1398

5 شب

از 10,197,000ریال
Crowne Plaza Hotel Antalya

Crowne Plaza Hotel Antalya

فقط اتاق

چهارشنبه, 03 بهمن 1397

8 شب

از 17,510,000ریال
THE COLOURS WEST

THE COLOURS WEST

همه‌ی خدمات

پنجشنبه, 09 خرداد 1398

5 شب

از 20,497,000ریال
Porto Bello Hotel Resort & Spa

Porto Bello Hotel Resort & Spa

همه‌ی خدمات

چهارشنبه, 28 آذر 1397

7 شب

از 22,248,000ریال
Oz Hotels Antalya Hotel Resort & Spa

Oz Hotels Antalya Hotel Resort & Spa

صبحانه+ناهار+شام

دوشنبه, 27 اسفند 1397

7 شب

از 25,544,000ریال
Hotel Su

Hotel Su

فقط اتاق

سه شنبه, 11 دی 1397

36 شب

از 208,472,000ریال

بهترین هتل های ۴ ستاره آنتالیا

VILLA SONATA

VILLA SONATA

فقط اتاق

پنجشنبه, 22 آذر 1397

1 شب

از 618,000ریال
Mediterra Art Hotel

Mediterra Art Hotel

تخت و صبحانه

شنبه, 24 آذر 1397

1 شب

از 1,236,000ریال
Adalya Port Hotel

Adalya Port Hotel

فقط اتاق

جمعه, 24 اسفند 1397

6 شب

از 5,562,000ریال
IC Hotels Airport

IC Hotels Airport

تخت و صبحانه

چهارشنبه, 28 آذر 1397

7 شب

از 13,802,000ریال
SIDE VILLAGE HOTEL

SIDE VILLAGE HOTEL

همه‌ی خدمات

پنجشنبه, 09 خرداد 1398

5 شب

از 19,055,000ریال
Bilem High Class Hotel

Bilem High Class Hotel

صبحانه+ناهار+شام

دوشنبه, 27 اسفند 1397

7 شب

از 23,896,000ریال

بهترین هتل های ۳ ستاره آنتالیا

TOKAY HOTEL

TOKAY HOTEL

تخت و صبحانه

جمعه, 23 آذر 1397

1 شب

از 1,030,000ریال
MERA PARK HOTEL

MERA PARK HOTEL

فقط اتاق

چهارشنبه, 28 آذر 1397

1 شب

از 1,030,000ریال
ADALIA HOTEL

ADALIA HOTEL

فقط اتاق

سه شنبه, 02 بهمن 1397

3 شب

از 2,884,000ریال
Tourist Hotel Antalya

Tourist Hotel Antalya

تخت و صبحانه

جمعه, 24 اسفند 1397

6 شب

از 5,665,000ریال
SIDE WORLD STAR HOTEL

SIDE WORLD STAR HOTEL

همه‌ی خدمات

پنجشنبه, 09 خرداد 1398

5 شب

از 156,148,000ریال
Dogan Hotel - Special Class

Dogan Hotel - Special Class

تخت و صبحانه

سه شنبه, 11 دی 1397

36 شب

از 189,726,000ریال

بهترین هتل های ۲ ستاره آنتالیا

Benna Hotel

Benna Hotel

تخت و صبحانه

چهارشنبه, 28 آذر 1397

1 شب

از 1,236,000ریال
Hotel Twenty

Hotel Twenty

فقط اتاق

جمعه, 24 اسفند 1397

6 شب

از 5,665,000ریال

 

توریستین را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید