• تعداد شب اقامت:
  7
  • بزرگسال:
   16+ سال
  • نوجوان:
   12-15 سال
  • کودک:
   2-11 سال
  • نوزاد:
   0-23 ماه