شرایط و ضوابط

به وبسایت  توریسین  خوش آمدید. وبسایت توریسین در راستای کمک به مشتریان به منظور جمع آوری اطلاعات، تهیه بلیتهای مسافرتی، کالاها و خدمات مورد نیاز، رزرو قانونی و یا تجارت قانونی با تامینکنندگان گردشگری راهاندازی شده است. کلماتی نظیر «ما» و « توریسین  » به تیم توریسین و شرکتهای تابعه، وابسته و یا همکاران و کلمهی «شما» به بازدیدکنندگان سایت و یا اشخاصی اشاره دارد که از طریق وبسایت و یا تیم خدمات مشتری توریسین ، محصولات و خدمات ما را رزرو میکنند.

استفاده از وبسایت

شما با ورود به وبسایت توریسین ، ضمانت میکنید که:

 1. حداقل 18 سال سن دارید؛
 2. از لحاظ قانونی میتوانید ضمانتی برای تعهدات خود داشته باشید؛
 3. از وبسایت توریسین ، تحت شرایط و ضوابط مقرر شده استفاده میکنید؛
 4. از این وبسایت تنها برای رزو خدمات برای خود و یا بستگان قانونی خود استفاده میکنید؛
 5. اشخاصی را که از جانب آنها رزرو و یا خریدی انجام میدهید را درباره شرایط و ضوابط رزرو خدمات و تمام قوانینی آگاه میسازید که در این راستا وجود دارد؛
 6. اطلاعاتی که در این وبسایت برای شما گردآوری شده، دقیق، واقعی، به روز و کامل است؛
 7. اگر اکانت توریسین دارید، اطلاعات کاربری خود را ایمن نگهداری میکنید و هرگونه استفادهای که از حساب کاربری توسط شما و یا اشخاصی صورت گیرد که به کاربری شما دسترسی دارند، متوجه شخص شماست؛
 8. این حق برای ما محفوظ است که مانع استفاده وبسایت توسط اشخاصی شویم که به هر نحوی شرایط و ضوابط مقرر شده را رعایت نمیکنند.

رفع اختلافات

توریسین خود را عمیقا متعهد به کسب و حفظ رضایت مشتری میداند و در صورتی که مشکل و یا اختلافی با وی داشته باشد، تمام تلاش خود را برای رفع نگرانیها به کار میبندد. مشتری در صورتی که در این فرآیند موفق نشود، میتواند شکایت خود را از طریق روندی که شرح داده میشود، پیگیری کند.

شما توافق میکنید که شانس حل اختلاف و یا رفع هرگونه مشکلی که به واسطهی استفاده از وبسایت و یا در تعامل و قرارداد با تیم خدمات مشتریان و فرآیند خریداری خدمات و محصولات برای شما پیش آمده است را به تیم توریسین میدهید. اگر پس از 60 روز کاری، هیچگونه راه حلی برای مشکلات پیش آمده پیدا نشد، مجاز هستید تا به به هیات حل اختلاف رجوع کنید که شرح آن در زیر خواهد آمد:

هرگونه مشکلی که با توریسین و شرکا، تامینکنندگان و یا هر شرکت و کمپانی که از طریق ما خدمات و محصولاتی را به مشتریان ارائه میدهد، پیش بیاید باید از طریق هیات حل اختلاف پیگیری و برطرف شود. این امر همچنین درباره مواردی که پیش از خواندن این شرایط و ضوابط پیش آمده است نیز صدق میکند.

لازم به ذکر است که هیچ دادگاه و یا مقام قضایی رسمی در این زمینه، فعال نیست و این هیات همچون مراجع قضایی به اختلافات فیمابین رسیدگی خواهد کرد و در راستای جبران خسارات و یا قصورات پیش آمده، رای خواهد داد.

فعالیتهای ممنوعه

اطلاعات و محتوای به کار رفته در این وبسایت (این اطلاعات شامل قیمتها و خدمات مسافرتی میشود و تنها به این موارد محدود نیست) و همچنین ساختاری که در آن، این محتوا گنجانده شده است در مالکیت توریسین و تامینکنندگان این شرکت است. شما به عنوان مصرفکنندگان این خدمات و محصولات نسخهی محدودی از رسید خرید بلیت و یا برگههایی که حاکی از رزرو خدمات است را دارید و متعهد میشوید که هیچ گونه تغییر، کپیبرداری، توزیع، انتقال، انتشار، خرید و فروشی را انجام ندهید و یا از اطلاعات، محصولات نرمافزاری و یا خدماتی که از طریق وبسایت ارائه میشود، سوء استفاده نکنید. علاوه بر آن شما متعهد میشوید که:

 1. از استفاده از اطلاعات و محتوای این سایت برای اهداف تجاری پرهیز کنید؛
 2. از هرگونه رزرو اشتباهی و یا بیش از حد نیاز پرهیز کنید؛
 3. از دسترسی، مانیتور و یا کپیبرداری از محتوای وبسایت به وسیله هر گونه ربات بدون اجازه کتبی از توریسین پرهیز کنید؛
 4. از انجام هرگونه فرآیندی که به نحوی امنیت وبسایت را خدشهدار میکند، پرهیز کنید؛
 5. از استفاده از هرگونه Deep_Link  از این وبسیات پرهیز کنید؛
 6. از استفاده از محتوا و اطلاعات این وبسایت در فضای وب و یا هر فضای دیگری پرهیز کنید.

اگر حساب کاریری و یا رزرو شما هرگونه کلاهبرداری، سوء استفاده و فعالیت مشکوکی را نشان دهد، توریسین میتواند هرگونه رزرو سفر و یا خدماتی که با اسم، ایمیل و یا حساب کاربری شما انجام شده است را کنسل کند. توریسین حق هرگونه پیگیری از مراجع قانونی برای ضررهایی که به آن وارد کردهاید از جمله هزینههای قضایی، کنسل کردن رزور و فریز کردن بلیت را برای خود محفوظ نگاه میدارد.

توریسین متعهد به حفظ حریم مشتریان است. لطفا سیاستهای ما در زمینه حفظ حریم مشتریان را مطالعه کنید:

محدودیتها و قوانین مربوط به تامینکنندگان

لطفا با دقت شرایط و ضوابطی که برای رزرو و یا خرید خدمات برای مشتریان در نظر گرفته شده است را مطالعه کنید. علی الخصوص اطلاعاتی را که در زمینهی حمل بار از سوی تامینکنندگان انتشار داده شده و در وبسایت آنها در دسترس است. شما به شرایط و ضوابطی که در زمینهی خرید خدمات و محصولات از سوی هر یک از تامینکنندگان مقرر شده است، متعهد میشوید. قیمت پایهی بلیت تنها زمانی از سوی توریسین ضمانت میشود که تمامی مراحل پرداخت از سوی مشتری تمام شده و بلیتها صادر شده باشد. خطوط هوایی و دیگر تامینکنندگان بلیت هواپیما ممکن است بدون هیچگونه اخطار قبلی، قیمتها را تغییر دهند بنابراین حق کنسل کردن رزرو شما در صورتی که فرآیند کامل نشده باشد برای ما محفوظ است.

ممکن است در توریسین این شانس را داشته باشید تا دو بلیت ترکیبی یک طرفه به جای بلیت رفت و برگشت رزرو کنید. ترکیب دو بلیت یک طرفه به شما شانس بیشتری برای رسیدن به گزینهای دلخواه (که ارزانتر و ممکن است از خطوط هوایی یکسان و یا متفاوت باشد) را میدهد. هر بلیت یک طرفه، برعکس بلیتهای دو طرفه از قوانین، محدودیتها و نرخ مربوط به خود پیروی میکند. اگر تغییر در پرواز اولیه باعث تغییرات در پرواز دوم شود، مشتری مسئول پرداخت هرگونه هزینه اضافی برای این فرآیند است.

برای رفاه حال بیشتر مشتریان، قیمت بلیت شما در ارزهای گوناگون و رایج در کشور شما محاسبه شده و در اختیارتان قرار خواهد گرفت. در نتیجه، زمانی که شما رزروی انجام میدهید احتمالا با کمی تفاوت در قیمتها مواجه خواهید شد. این وجه همچنین شامل میزان مالیاتی میشود که برای محصولات و خدمات در نظر گرفته شده است.

قانون، مانع حمل مواد خطرناک در کولههای دستی و چمدانهایی میشود که به هواپیما میبرید. مواد خطرناک شامل مواد منفجره، گازهای فشرده، مایعات قابل اشتعال، اکسیدانها، انواع زهر، ماده اکاله و رادیواکتیو است برای مثال حمل نقاشی، فندک، وسایل آتشزا، گاز اشکآور و غیره به داخل هواپیما یا قسمت بار ممنوع است. البته استثناهایی نظیر حمل داروهای خاص و وسایل آرایشی وجود دارد.

شما تایید میکنید که تامینکنندگان اصلی، خدمات و محصولات این حق را دارند که پیش از در اختیار قرار دادن این موارد، ضمانتهای لازم را حاصل کنند. شما همچنین متعهد میشوید که هرگونه سرپیچی از این قوانین و مقررات میتواند باعث لغو رزرو و یا مانع فروش خدمات به شما شود. هرگونه ضرری که در این راستا از طریق شما به توریسین وارد شود، قابل پیگیری است. توریسین هیچ گونه مسئولیتی در قبال جابهجایی هتل ندارد.

مسافران، انتخابهای زیادی در زمینهی انتخاب هتل، پرواز، اجاره ماشین، کشتی کروز و یا هرگونه فعالیت مشابه دیگر دارند. قسمت «ُSort» که در بالای صفحه قرار گرفته است، به کاربران این اجازه را میدهد تا خدمات و محصولاتی که مطابق با میلشان است را بر اساس قیمت، امتیاز و یا مولفههای دیگر پیدا کنند. قسمت «Filter» نیز به کاربران اجازه میدهد تا نتیجه جستجوی مواردی که علاقمند هستند و یا علاقهای ندارند را نشان دهند. اگر هیچ گزینهای انتخاب نشود، ما انتخابهایی را بر اساس مولفههایی که در زیر ذکر میشود، نشان میدهیم:

اسکان: از آنجایی که میخواهیم شما به راحتی و به سرعت خدمات و محصولات مورد نیاز خود را پیدا کنید، نتایج جستجوی پیش فرض، مواردی را نشان میدهد که مربوط به جستجوی شماست. ما در جستجوها مواردی نظیر موقعیت مکانی شما، امتیازات مکان، تعداد افرادی که از طریق سایت این مکان را رزرو کردهاند، کیفیت توضیحاتی که مالکان و مدیران آن مکان در فضای وب انتشار دادهاند و رقابتپذیری مکان با موارد مشابه را مد نظر قرار میدهیم. عکسالعملی که مدیران آن مکان نسبت به شکایات داشتهاند نیز میتواند یکی از این فاکتورهایی باشد که در جستجوها لحاظ میشود. در سرچهای پیشرفته، نتایج بر اساس یافتههایی است که در بالا ذکر شد.

پروازها: ترتیب جستجوهای پیشفرض بر اساس پایینترین قیمت است (در حالتهایی که دو پرواز هم قیمت هستند، پروازی که مدت زمان کمتری دارد، اول میآید).

اجارهی ماشین: ترتیب جستجوی پیشفرض بر اساس قیمت است اما ممکن است فاکتورهای دیگری نظیر امتیاز مشتریان، نوع ماشین و غیره نیز مد نظر قرار گرفته شود.

کشتی کروز: ترتیب جستجوی ما بر اساس فاکتورهایی نظیر امتیاز کشتی، امتیاز مسیری که کشتی در آن شناور است، قیمت برای هر روز سفر دریایی، امتیاز مقصد و غیره است.

فعالیتها: ترتیب جستجوهای پیشفرض بر اساس نظر مدیرانی است که با بازار آشنایی کامل دارند و همچنین قیمت، فاصله از هتلها و بازخورد مشتریان است.

پکیجهای مسافرتی: زمانی که در حال انتخاب مولفههای گوناگون برای سفر هستید، هر یک از مواردی که در بالا ذکر شده است، به تنهایی اعمال میشود.

علاوه بر آن ما به صورت روزانه بر روی افزایش کیفیت تجربهی سفر مشتریان خود کار میکنیم و بر این اساس، الگوریتم جستجوهای خود را مدام تغییر میدهیم.

پیش پرداخت رزرو هتلها

شما تصدیق میکنید که توریسین برای تسهیل مراحل رزرواسیون با تامینکنندگان بر سر نرخ اتاقها مذاکره کرده و به توافق رسیده است. همچنین تصدیق میکنید که توریسین برای ارائه خدمات نیز این مذاکرات را انجام داده است. قیمت اتاقهایی که در وبسایت برای مشتریان به نمایش گذاشته میشود شامل نرخ اتاقها و خدماتی است که پیش از این توریسین با تامینکنندگان بر سر آنها به توافق رسیده است. شما به توریسین این اختیار را میدهید که رزرو نهایی را که شامل قیمت اتاق و مالیات است، انجام دهد و هزینهها به وسیلهی کارت اعتباری شما و توسط توریسین پوشش داده شود. شما میتوانید پیش پرداخت رزرو خود را تغییر دهید و یا کنسل کنید اما این مبلغ بر اساس قوانین رزرواسیون پس از کسر خسارات، عودت داده میشود.

شما متعهد میشوید که هرگونه هزینهای را که به موجب کنسلی یا تغییرات قیمت رزروها انجام میگیرد، پرداخت کنید. در مواردی معدود، برخی هتلها اجازه کنسل کردن و یا تغییر را نمیدهند و به موجب مواردی که در بالا ذکر شد، در این حالت شما باید بر اساس مقررات و دستورالعملهای آنها رفتار کنید. نرخ مالیات خدمات ممکن است با توجه به تغییرات نرخ پول تغییر کند.

شما قادر نیستید بیش از 8 اتاق در یک هتل را به صورت آنلاین رزرو کنید. اگر مشخص شود که شما بیش از 8 اتاق را در بازههای زمانی مختلف رزرو کردهاید، میتوانیم رزرو شما را کنسل کرده و جریمه کنسلی را نیز دریافت کنیم. اگر تمایل داشتید که بیش از 9 اتاق رزرو کنید، میتوانید با تیم توریسین تماس بگیرید و فرم مربوطه را به صورت آنلاین پر کنید. یکی از متخصصان ما تقاضای شما را بررسی کرده و برای رزرو شما را راهنمایی خواهد کرد. ممکن است از شما درخواست کنیم تا قرارداد کتبی ما را امضا کرده و مبلغی را برای پیشپرداخت واریز کنید.

برخی از تامینکنندگان ممکن است از شما درخواست کنند تا مبلغی را به صورت پیشپرداخت و پوشش هزینههای جانبی، واریز کنید. این مبلغ هیچ ربطی به تیم توریسین نداشته و مربوط به مقررات رزرواسیون هتل شماست.

پرداخت آنلاین و یا در هتل

برخی از هتلها، فرصت انتخاب پرداخت آنلاین و یا پرداخت در هتل را به شما میدهند. اگر گزینهی پرداخت آنلاین را انتخاب کنید، توریسین از کارت اعتباری شما این مبلغ را به دلار برداشت میکند و اگر گزینهی پرداخت در هتل را انتخاب کنید، میتوانید در هنگام چک این در هتل، این مبلغ را به وجه رایج آن کشور به هتل پرداخت کنید. لطفا توجه کنید که مالیات و قیمتها در این دو حالت متفاوت است.

نرخ تبدیل ارز ممکن است در زمان رزرواسیون و اقامت شما تغییر کرده باشد. کوپنهای توریسین تنها در صورتی که پرداخت آنلاین انجام شود به کار گرفته میشوند.

نرخ رزرواسیون غیر رسمی توریسین

توریسین و شرکایش ممکن است گزینههای تخفیف خورده هتلها را در وبسایت منتشر کنند. این هتلها با دیگر هتلهایی که از طریق وبسایت رزرو میشوند، متفاوت است. نام و آدرس هتل تا زمانی که پرداخت صورت نگرفته است، نمایش داده نمیشود. رزروها نهایی و غیر قابل تغییر است و هیچ گونه وجهی قابل استرداد نیست، همچنین کنسل کردن و یا واگذاری به دیگران نیز امکانپذیر نیست.

اتاقها مخصوص افرادی است که سیگار نمیکشند. تخصیص اتاقها در زمان چکاین انجام میگیرد و ارتقاء اتاق (Upgrade) امکانپذیر نیست. استفده از دبیت کارد (Debit Card) برای رزرو امکانپذیر نیست. برای اطلاعات بیشتر دربارهی مالیات، هزینهی خدمات و مالیات بر خدمات لطفا به قسمت «پیشپرداخت رزرو برای هتل» مراجعه کنید.

سفرهای بینالمللی

مسئولیت ورود به کشور مقصد به عهدهی خود شماست و مدارک لازم نظیر پاسپورت و ویزا و یا هرگونه مدرکی که برای ورود لازم است باید به همراه مسافر باشد. تیم توریسین ، اطلاعات خاصی دربارهی شرایط ورود به کشورهای خارجی و یا مدارک مورد نیاز ندارد و تاکید میکنیم که پیش از رزرو درباره قوانین و مقررات ورود به کشورهای خارجی از سایتهای دولتی، اطلاعات کافی را کسب نمائید.

پاسپورت و ویزا: شما باید با سفارت مربوطه مشورت کنید. اطلاعات تغییر میکند و باید برای به دست آوردن اطلاعات به روز رسانی شده، پیش از رزرو یا عزیمت به کشور مربوطه مطالعه کنید. ما هیچ مسئولیتی در قبال عدم ورود مسافران به علت نداشتن پاسپورت، ویزا و یا هرگونه مدرک دیگری را قبول نمیکنیم.

سلامت: دستورات پزشکی برای ورود مسافران ممکن است تغییر کند و باید پیش از سفر با پزشک خود مشورت کنید. وظیفه شماست تا اطمینان حاصل کنید که تمام شرایط پزشکی لازم و داروهای مورد نیاز را دارید و دستورات پزشکی مورد نظر را پیروی میکنید. اکثر کشورها این حق را برای خود محفوظ نگاه میدارند که در صورت مشکوک شدن به خطرات احتمالی مانع بلند شدن هواپیما شوند.

محتوای ارسالی از سوی کاربران

ما از ثبت بازخورد کاربران از مشاهدهی وبسایت، عکسها، ویدیوها و یا ثبت نظرات درباره آنها استقبال میکنیم. شما به توریسین ، شرکا و یا وبسایتهای مرتبط این اجازه را میدهید تا از این محتوا که شامل عکس، فیلم و یا نظرات است در فضای مجازی و یا واقعی استفاده کنند و اسمی که این محتوا را مورد استفاده قرار میدهد را انتشار دهد. شما به توریسین اجازه میدهید تا از دیدگاهها و نظرات شما (برای مثال نام هتل و یا شهری را که درباره آن نظر دادهاید) استفاده کند و این اطلاعات ممکن است با تامینکنندگان نیز به اشتراک گذاشته شود. شما به ما این اجازه را میدهید تا در صورتی که شخص و یا نهادی از این شرایط و ضوابط تخطی کرد، از شاهراههای قانونی این تخلفات را پیگیری کند. شما موافقت و تصدیق میکنید محتوایی که از سوی شما ارسال میشود، هیچ حق مالکیتی برای شما ایجاد نکرده و به صورت غیر محرمانه است و از لحاظ اخلاقی و قانونی در صورتی که توریسین ، تامینکنندگان و یا شرکا این مطالب را انتشار، استفاده، تغییر و یا حذف کند هیچگونه اشکالی وارد نیست. ما هیچ تعهدی در انتشار حتمی نظرات و یا محتوای ارسالی از جانب شما نداریم. علاوه بر آن، نظراتی که راجع به این محتوا در فضای مجازی منتشر میشود بدون فیلتر خواهد بود و توریسین هیچ دخل و تصرفی بر روی این نظرات نخواهد داشت.

مسدود کردن حساب کاربری

براساس قوانین کپی رایت، توریسین حق دارد در صورتی که فردی قوانین را مکررا نقض کند، مانع دسترسی وی به حساب کاربریاش شود. همچنین توریسین این حق را دارد که در صورت کپیبرداری شخصی از ایدهها و یا محتوای وبسایت، حساب کاربری او را مسدود کند. اگر تصور میکنید که حساب کاربری خاصی قوانین را مدام نقض میکند، لطفا اسناد و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید.

اخطار یرای نقض قوانین کپی رایت

اگر اعتقاد دارید محتوایی که توسط وبسایت ما به نمایش گذاشته میشود به نحوی نقض قوانین کپی رایت و متعلق به شماست، میتوانید نامهای که حاوی موارد زیر است را برای ما ارسال کنید. توجه داشته باشید که اگر نامه شما ناقص باشد و یا به موارد مهم اشارهای نداشته باشد، توسط ما تکمیل نخواهد شد.

 • شرح کاملی از محتوایی که اعتقاد دارید از آن شماست و قوانین کپی رایت توسط ما در آن نقض شده است؛
 • شرح کاملی درباره فضایی که در آن، این محتوا منشر شده است برای مثال آدرس صفحه؛
 • آدرس، ایمیل و شماره تماس؛
 • نامهای که در آن، مستندات دربارهی عدم ذکر نام مالک ویا حق انحصار محتوا باشد؛
 • اظهارنامهای نشان دهد شخص مورد نظر وجاهت قانونی دارد و میتواند از سوی فرد شاکی این فرآیند را پیگیری کند؛
 • امضای شخصی که ادعا دارد مالکیت محتوا متعلق به اوست.