ارزش‌های ما در قبال مشتریان، همکاران، شرکای تجاری و سایر ذی‌نفعان:

سازمان، یک تشکیلات پویا و متشکل از واحدهای انسانی است که برای کسب توانایی بهتر و ارزش‌آفرینی به شکلی هدفمند، گرد هم می‌آیند. از نظر ما، کیفیت و تعالی یک سازمان وابسته به کیفیت و تعالی انسان‌های تشکیل‌دهنده‌ی آن است.

از این رو، معماری سازمان را از درون قلب و ذهن کارکنان آغاز و تعالی سازمان‌مان را بر اساس میزان بلوغ و رشد آنان ارزیابی می‌کنیم؛ چرا که معتقدیم یادگیری، شرط اصلی رشد و تعالی است.

ملاطفت و مهربانی، آرامش داشتن و آرامش دادن، همدل بودن، جستجوگر و خلاق بودن، ادب و احترام در عین شجاعت و صداقت، برد-برد اندیشیدن، ابتدا درک کردن و سپس درک شدن، پاسخگو و یاری‌رسان بودن همگی از ارزشهای والای ماست که به آنها پایبندیم. همچنین به سایر ارزشهای خود همچون ایجاد هم‌افزایی گروهی، قابلیت اطمینان و اعتبار و همراستا کردن منافع فردی و سازمان در چهار جنبه "مالی-و اقتصادی"، "آموختن و آموزش دادن"، "اشتیاق و دوستی" و"خودشکوفایی و شنیدن صدای درون" میبالیم.

ما در تمام بخش‌های توریستین از همکاری با بهترین متخصصان مجرب و آشنا به سفر بدون در نظر گرفتن نژاد، جنسیت و یا هرگونه تفاوت دیگر بهره می‌بریم و تنها بر اساس عملکرد، آنان را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم و غنایشان می‌بخشیم.

 ما پیوسته از کارکنان به طوری شایسته و کامل، قدردانی می‌کنیم. از آن رو که نوآوری، ابتکار شخصی، رهبری و تمایل به مدیریت موقعیت‌های چالش‌برانگیز را ارج نهاده و به آن پاداش می‌دهیم.

ما پیوسته اصول و ضوابط کار گروهی را در درون واحدها و بین واحدها به کار می‌بندیم تا ایده‌ها و تلاش‌های کارکنان و مخاطبان‌مان به شکل موثری با یکدیگر ادغام گردد.